Niepoprawność Reaktora Emaliowanego

1. W celu zapewnienia normalnego okresu żywotności reaktora emaliowanego, czajnik reakcyjny szkliwa nie nadaje się do procesów chemicznych, takich jak reakcja, polimeryzacja, magazynowanie i przenoszenie ciepła następujących pożywek lub materiału.

2. Jakiekolwiek stężenie i temperatura medium lub materiałów fluorowodorowych i zawierających fluor, stężenie przekracza 30%, temperatura jest większa niż 180 ° c medium lub materiałów fosforowych, wartość pH przekracza 12, a temperatura jest wyższa Niż 80 ° C medium alkaliczne lub materiały.

3. Przebieg reakcji z kwasami i materiałami alkalicznymi na przemian.

4. Czajnik reakcji na szkliwo W trakcie zmiany temperatury, spowodowane zbyt dużym naprężeniem doprowadzi do zniszczenia porcelany i wyposażenia, w związku z tym w trakcie stosowania tego procesu należy ogrzewać lub chłodzić, aby zapobiec gromadzeniu się zimnego poli rozgrzewającego.