Jak kupić kredowo-wycieraczkę

Kup mieszacz należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

(1) Powinniśmy zakupić produkty wytwarzane przez firmy z licencją produkcyjną.

(2) Wielkość mieszadła powinna odpowiadać wymaganiom obecnego standardu: jasna powierzchnia wyłożona szkłem, formowanie powierzchni porcelany, mniej wypukłe wklęsło i spłaszczenie, takie jak kształtowanie śladów, część spawana nie ma Oczywiste uderzenie.

(3) dla niezawodności uszczelnienia wyższej r W celu zapewnienia niezawodnego uszczelnienia mechanicznego, najlepiej przez dostawcę uszczelnienia mechanicznego, aby kupić mieszalnik, aby zapewnić niezawodne uszczelnienie mechaniczne.