Warunki używania sprzętu szklanego

Urządzenia szklane nie mogą być używane w następujących warunkach:

(1) Każde stężenie i dowolna temperatura HF nie mogą być odporne na korozję;

(2) Kwas fosforowy: stężenie powyżej 30%, temperatura powyżej 180 Shan, gdy korozja jest silna;

(3) Kwas chlorowodorowy: stężenie 10-20, temperatura przekracza 150 Shan, korozja jest silna;

(4) Kwas siarkowy: stężenie 10-30, temperatura powyżej 200 Shan nie może wytrzymać korozji;

(5) Zapach: pH jest większe lub równe 12, temperatura jest większa niż 100 Shan, nie może wytrzymać korozji.

Odporność na korozję urządzeń wyłożonych szkłem oparta jest na zetknięciu się wykładziny szklanej z medium w celu utworzenia warstwy folii ochronnej silikonowo-tlenowej, która zapobiega korozji zbiornika. W przypadku kontaktu ze szkłem z cieczą alkaliczną powierzchnia nie może tworzyć folii ochronnej silikonowo-tlenowej, co powoduje ciągłą erozję ługu w warstwie szklanej, a im wyższe stężenie zasady, tym wyższa temperatura stopnia Erozja jest większa. Największą zdolność erozji jest roztwór alkaliczny w stanie wrzącym.